PSYKOLOGMOTTAGNING VÄST

Skälen att vilja samtala med psykolog kan vara flera. Det kan handla om en kris som plötsligt uppstår i livet eller problem som funnits med under en längre tid. I många fall tar vi oss igenom påfrestande situationer och erfarenheter av egen kraft och med stöd av människor runt omkring oss men i vissa fall behöver vi särskild hjälp för att komma vidare och må bra.

Vi som arbetar på Psykologmottagning Väst är erfarna psykologer. Vi erbjuder kortare och längre psykoterapier, parsamtal, enstaka rådgivande samtal samt handledning. Vår mottagning ligger i Kungssten i Göteborg.

Välkommen att kontakta oss för frågor eller för att boka tid för samtal.

terapi, privat psykolog, Göteborg
bra psykolog, EMDR, terapi Göteborg

ELIZA NAZHAEVA

Leg.psykolog

Specialist i psykologisk behandling/psykoterapi

 

Jag är legitimerad psykolog och har arbetslivserfarenhet bland annat inom barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, vuxen öppenvårdspsykiatri samt  kriminalvården i Göteborg. Jag har arbetat med psykologisk behandling, psykoterapier och utredningsarbete och har träffat människor med depression, ångest, posttraumatiskt stress (PTSD samt C-PTSD), relationssvårigheter, tvångsproblematik mm.  Jag har ett särskilt engagemang för människor som lider av svåra och komplexa tillstånd och mitt främsta kompetensområde är inom trauma och dissociation. 

Min teoretiska grund är psykodynamisk / relationell. Den grundar sig i antagandet att människans medfödda behov av relationer har avgörande betydelse för psykisk utveckling och välbefinnande.  Den innebär också att jag utgår från att psykiska symtom går att förstå och göra begripliga. En central del i mitt psykoterapeutiska arbete är att jag tillsammans med klienten utforskar och försöker förstå vad som har orsakat lidande eller problem i personens liv. Känslor och tankar tillsammans med olika kroppsupplevelser fungerar som vägledning för att hjälpa oss hitta den viktiga berättelsen om vad som har lagt grunden till de nuvarande problemen. 

Jag är utbildad inom följande behandlingsmetoder och integrerar dessa i mitt behandlingsarbete: psykodynamisk psykoterapi (PDT), kognitiv beteendeterapi (KBT), dialektisk beteendeterapi (DBT), unified protocol (UP), interpersonell psykoterapi (IPT), egostate terapi (EST), EMDR (certifierad terapeut), hypnos och imaginativa metoder. 

Jag har även en tvåårig lärar- och handledarutbildning  som ger behörighet i att handleda och undervisa i psykoterapi, kompetens att handleda vård- och omsorgspersonal, samt grupper och ledare i organisationer.

Du är välkommen att kontakta mig vid frågor eller för tidsbokning.

bra psykoterapeut

KAROLINA WILLÉN

Leg.psykolog

Specialist i psykoterapi/ psykologisk behandling

Handledarutbildad

Jag är legitimerad psykolog sedan 2009 och har lång erfarenhet av samtal och psykoterapeutiskt arbete. Min terapeutiska grund är psykodynamisk med en relationell inriktning. Jag är certifierad egostate-terapeut och utbildad i EMDR och hypnos.

Jag ser psykoterapin som ett ömsesidigt arbete mellan klienten och mig där processen formas längs vägen. Den terapeutiska relationen utgör grunden för ett inre och stärkande utvecklingsarbete och är en värdefull källa för utforskande av relationsmönster, upplevelser av sig själv och andra. I mitt terapeutiska arbete utgår jag från att varje människa är unik och att förståelse skapas utifrån att se till aktuell situation såväl som tidigare erfarenheter. Psykiska symtom ser jag som meningsbärande och logiska i sitt inre och yttre sammanhang. Genom att utforska olika sidor, eller delar, av sig själv kan inre motstridigheter, sårbarheter och resurser synliggöras, bearbetas och nyttjas och bli en del i ett konstruktivt utvecklingsarbete. Min erfarenhet är att förståelse för sig själv ger mening, känsla av kontroll och ökad förmåga att själv vara med och styra sitt liv. Att inkludera kroppens reaktioner, förnimmelser och symtom ser jag som en självklar del i arbetet mot ökad förståelse, bearbetning och utveckling.

Min kliniska erfarenhet grundar sig i drygt tio års arbete inom vuxenpsykiatrin. Sedan 2021 arbetar jag heltid privat. Jag har således gedigen erfarenhet av samtal och psykoterapier med människor med varierade problembilder såsom depression, ångesttillstånd och relationssvårigheter. Jag har särskild utbildning och kunskap inom traumaområdet; ptsd, komplex ptsd och dissociation.

Du är välkommen att kontakta mig för frågor eller tidsbokning. Jag tar emot vuxna, unga vuxna och par.  Jag tar även emot handledningsuppdrag både enskilt och i grupp. Du är välkommen att kontakta mig för frågor eller för att boka tid för samtal.

 

Vi står under socialstyrelsens tillsyn och är skyldiga att journalföra samtalen. Vi värnar om klientens integritet och har tystnadsplikt. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR).

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för interventioner och behandlingsmetoder med gemensam grund i psykologisk vetenskap. Psykoterapi är en form av psykologisk behandling. Nedan hittar du länkar som är relevanta för den psykoterapi vi erbjuder. 

Kontakta oss

Hitta hit:
Vi finns på Långedragsvägen 28 i Kungssten. Gratis parkering finns vid huset om du kommer med bil. Med kollektivtrafik tar du dig hit med spårvagn 9 och 11 eller buss 91 från Järntorget, hållplatsen Kungssten. Mottagningen ligger i ett grått hus.
Välkommen!

OBS! Ingång från baksidan av huset.

Långedragsvägen 28, 426 71
Göteborg

Eliza Nazhaeva: 0735-050 871
Karolina Willén: 0739-854 683

eliza@psykologvast.se
karolinawillen@psykologvast.se

 
 

KONTAKT:
ELIZA NAZHAEVA 0735-050 871 / eliza@psykologvast.se
KAROLINA WILLÉN 0739-854 683 / karolinawillen@psykologvast.se
LÅNGEDRAGSVÄGEN 28, GÖTEBORG

Stäng meny