bra psykolog, EMDR, terapi Göteborg

ELIZA NAZHAEVA

Leg.psykolog

 

Jag är legitimerad psykolog och har under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med psykologisk behandling, psykoterapi och utredningsarbete inom psykiatrisk verksamhet. Jag har erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna. I mitt arbete som psykolog har jag mött olika människor vars berättelser ofta vittnar om tidig utsatthet. Många har också senare i livet varit med om svåra händelser.  Jag har således gedigen erfarenhet av att möta människor i olika situationer med varierade symtom och problembild såsom stressrelaterade tillstånd, depression, ångesttillstånd, PTSD, komplex trauma, tvångsproblematik, känsloreglerings- och relationssvårigheter. 

En utgångspunkt för mitt arbete är att tillsammans med klienten utforska symtom och upplevda problem i strävan att förstå dess ursprung och sammanhang som ett led i att nå förändring och utveckling. I mitt psykoterapeutiska arbete arbetar jag utifrån ett psykodynamiskt synsätt och integrerar metoder såsom EMDR, hypnos och egostate-terapi.  Dessutom har jag utbildning inom KBT och DBT och använder mig av dessa metoder när det finns behov för konkreta verktyg för att till exempel kunna lära sig strategier för att stå ut med känslor som väcks.  

 
 
 
 
 
 
bra psykoterapeut

KAROLINA WILLÉN

Leg.psykolog

 

Jag har arbetat som psykolog sedan 2008. Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med psykoterapier inom ramen för vuxenpsykiatrin där jag mött människor med varierade problem såsom depression, ångesttillstånd och relationssvårigheter. Jag har särskild erfarenhet av att arbeta med personer som varit med om svåra och känslomässigt överväldigande händelser i livet som medfört smärtsamma symtom, tillitssvårigheter och negativa upplevelser av sig själv och sin kropp.

Min psykoterapeutiska grund är relationell/psykodynamisk. I korthet innebär det att jag ser psykiska symtom som meningsbärande och det psykoterapeutiska arbetet som ett ömsesidigt samarbete klient/terapeut. Min erfarenhet är att den terapeutiska relationen utgör grunden för ett inre och stärkande förändringsarbete och att den utgör en mycket värdefull källa för utforskande och förändring av relationsmönster, upplevelser av sig själv och andra. Jag är utbildad i EMDR, hypnos och egostate-terapi och integrerar delar av dessa behandlingsinriktningar i mitt psykoterapeutiska arbete.

Vi står under socialstyrelsens tillsyn och är skyldiga att journalföra samtalen. Vi värnar om klientens integritet och har tystnadsplikt. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR).

KONTAKT:
ELIZA NAZHAEVA 0735-050 871
KAROLINA WILLÉN 0739-854 683
LÅNGEDRAGSVÄGEN 28, GÖTEBORG
psykologvast@gmail.com

Traumabehandling EMDR Göteborg
Stäng meny